Prace w łowisku… tobinambur

Dzięki zaangażowaniu Zarządu Koła w szczególności v-ce łowczego Krzysztofa Rubaszewskiego powstało nowe poletko tobinamburu.

Poletko w obrębie Łąkomina zostało ogrodzone a po pracach agrotechnicznych zasadzono tobinambur. Roślina uwielbiana przez dziki stanowić będzie bazę żerową również dla zwierzyny płowej.